Fnac financiering(1)

Hieronder kunt u de voordelen van de Fnac Vanden Borre Mastercard® ontdekken(1)(2):

Fnac Vanden Borre Mastercard
 • De Fnac Vanden Borre Mastercard kan gebruikt worden in het volledige Mastercard-netwerk, wereldwijd bij 36 miljoen handelszaken, restaurants, hotels, tolwegen en aan alle geldautomaten met het Mastercard-logo.
 • Dankzij de Mastercard SecureCode®-technologie, kunt u op het internet uw aankopen in alle veiligheid betalen.

Het beheer:

 • Geen bijdrage, maar intresten en kaartkosten kunnen aangerekend worden bij het gebruik van uw kredietlijn, onder meer bij betaling per maandelijkse aflossingen(3) en/of stortingen op bankrekening evenals op geldafhalingen aan geldautomaten(4).
 • Uw dossier online opvolgen (via de Homebanking op buyway.be>Homebanking of via de Buy Way App, beschikbaar in de App Store en Google play).
 • Uw maandelijks overzicht ontvangen via post of via e-mail (zoals u verkiest en u krijgt steeds de mogelijkheid om het kanaal te wijzigen).
 • Een geldoverschrijving aanvragen van uw kredietlijn naar uw bankrekening(4).
 • De limiet van uw kaart kan volgens uw noden en terugbetalingscapaciteit gaan van €1250 tot €5000(5). Deze limiet kan, op aanvraag en onder bepaalde voorwaarden, later herzien worden.

De terugbetaling:

 • U hebt twee mogelijkheden:
  • U betaalt per maandelijkse aflossingen(3): in dat geval zullen er intresten aan de contractuele rentevoet aangerekend worden vanaf de dag van de transactie op het geheel van de transacties.
  • U betaalt vóór de vervaldag, al uw uitgaven van de maand terug, u betaalt dan geen intresten op de transacties behalve op stortingen op bankrekening en afhalingen aan de geldautomaat(4).

De Buy Way-verzekering:

Buy Way biedt de mogelijkheid om uw Fnac Vanden Borre Mastercard te beschermen dankzij de verzekering Full Cover(6). De waarborgen die worden voorgesteld beschermen u tegen onaangename omstandigheden:

 • Waarborg - Overlijden: Dekt het openstaand saldo van de kaart in geval van overlijden van de verzekerde.
  (7) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
 • Waarborg - Uitvaart: In geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, betaalt de verzekeraar aan de begunstigde een bedrag van €2.000. Het uitbetaalde bedrag wordt verhoogd tot €2.650 in de volgende gevallen:
  • i. de verzekerde, op het moment van overlijden, voldeed niet aan de criteria om te genieten van de waarborg «Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid»;
  • ii. de verzekerde is, voor de aansluiting aan de verzekering getroffen door een «Definitieve volledige invaliditeit»;
  • iii. nadat de verzekerde invalide is geworden gedurende het contract.
  (7) Uitsluiting: zelfmoord in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum.
 • Waarborg - Definitieve volledige invaliditeit: In geval van definitieve volledige invaliditeit betaalt de verzekeraar het openstaand saldo (verminderd met de eventuele vergoedingen die in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden betaald).
  (7) Uitsluiting: opzettelijke feiten van de verzekerde.
 • Waarborg - Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid: In geval van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar na 60 dagen, de minimale maandelijkse terugbetalingen ten laste, die vervallen tussen deze volledige arbeidsongeschiktheid en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid.
  (7) Uitsluiting: gebruik van verdovende middelen of dronkenschap.
 • Waarborg - Onvrijwillige werkloosheid: In geval van onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, neemt de verzekeraar de terugbetalingen van de maandelijkse aflossingen, in voege op e vooravond van het schadegeval, ten laste, tijdens de periode van de inactiviteit (maximum 18 aflossingen).
  (7) Uitsluiting: het ontslag nemen of ontslag voor dringende reden
 • Waarborg - Verlies of diefstal van de kaart: In geval van verlies of diefstal van de kaart, dekt de verzekering het openstaand saldo ten laste van de verzekerde.
  (7) Uitsluiting: verlies of diefstal van de kaart onbewaakt achtergelaten in een publieke plaats of een voertuig.
 • Waarborg - Aankoop: De verzekering dekt de aankoop gedurende 90 dagen in geval van diefstal of schade van een product dat met uw kaart werd betaald (uitgezonderd Buy Way Facility).
  (7) Uitsluiting: diefstal van de aankopen zichtbaar achtergelaten in een voertuig.

U hebt nog geen Fnac Vanden Borre Mastercard®(1) maar u wenst er eentje aan te vragen?

Afspraak aan het onthaal van uw Fnac-winkel, uw aanvraag voor een Fnac Vanden Borre Mastercard zal geanalyseerd worden of online via de website:
De Mastercard Fnac Vanden Borre aanvragen

(1) Representatief voorbeeld: KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500 EUR met een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 12,50% waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 12,24%).

Onder voorbehoud van aanvaarding door BUY WAY PERSONAL FINANCE nv, kredietgever, (KBO 0400 282 277 – RPR Brussel – FSMA 019542a – IBAN BE03 3101 2966 9484 – Bisschopsstraat 26, 1000 Brussel) en FNAC BELGIUM nv, kredietbemiddelaar handelend in hoedanigheid van verbonden agent met handtekeningbevoegdheid (KBO 0421 506 570 – RPR Brussel, Nieuwstraat 123 Bus 401, 1000 Brussel).

(2) Onder voorbehoud van het goede verloop van uw dossier en van een toereikend beschikbaar bedrag.

(3) Onder voorbehoud van naleving van de contractuele minimale maandelijkse terugbetaling en de wettelijke verplichting tot nulstelling.

(4) De intresten zullen vanaf de datum van de transactie aangerekend worden op stortingen op bankrekening en op geldafhalingen aan geldautomaten.

(5) Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Buy Way Personal Finance nv.

(6) De verzekering "Full Cover" is een collectieve verzekeringsovereenkomst die voor u werd afgesloten bij de Onderneming CARDIF Assurance Vie nv. Vennootschap naar Frans recht – Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 018 274 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 979, voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en definitieve invaliditeit en CARDIF Assurances Risques Divers nv - Maatschappij naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - KBO 0435 025 994 - RPR Brussel - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978 (K.B. 06/02/1989 – B.S. 18/02/1989) voor de waarborgen verlies of diefstal van de kaart, aankoop en onvrijwillige werkloosheid. Dit document is een reclame en vormt geen contractuele verbintenis. Het Belgisch recht is van toepassing. Het contract heeft een looptijd van één jaar. Klachtenbeheer, 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL, klachtenbeheer@cardif.be, 02 528 00 03. De Ombudsman verzekeringen, 35, Meeussquare te B-1000 Brussel, info@ombudsman.as, 02 547 58 71. Buy Way is de commerciële benaming van Buy Way Personal Finance nv, naamloze vennootschap met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Bisschopsstraat 26, KBO 0400 282 277 - RPR Brussel en door FSMA toegelaten onder codenr FSMA 019542A, optredend in hoedanigheid van verbonden verzekeringsagent voor de verzekeraars CARDIF Assurance Vie nv en CARDIF Assurances Risques Divers nv. Klachtenbeheer, Bisschopsstraat 26 te B-1000 Brussel, claims@buyway.be, fax: 02/250 20 69.

(7) Niet-exhaustieve en voorbeeldlijst. Voor meer informatie nodigen wij u uit om de algemene voorwaarden te raadplegen op www.buyway.be. In geen geval vervangt deze informatiefiche de algemene voorwaarden.

Adverteerder: FNAC BELGIUM nv - IBAN BE58 2100 2304 0279.

Let op, geld lenen kost ook geld.

BUY WAY PERSONAL FINANCE nv | Bisschopsstraat 26, 1000 Brussel
KBO 0400 282 277 | RPR Brussel | FSMA 019542a| IBAN BE03 3101 2966 9484.

Let op Er heeft zich een probleem voorgedaan, gelieve later opnieuw te proberen.